Klik her for brugervejledning til tilmelding

Tilmelding til voksenhold findes nu under "events"

Rom Rideklub tilbyder nye sponsorpakker til erhvervsdrivende læs mere

Dagsorden for generalforsamling

 

Dagsorden ved generalforsamling d. 9.2.2023

Kl. 18.00 Spisning for tilmeldte - obs tilmelding til Iben på 61744186 senest 2/2/2023

Kl. 19.00 Officiel generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent og priser

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

- Næstformand Kristine Trojel Christensen (Modtager genvalg)

- Kassere Charlotte Madsen (Modtager genvalg)

- Sekretær Lisbeth Søndergaard Sørensen (Modtager ikke genvalg)

- Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- Yasmin Holm

- Ona Toma

8. Valg af revisorer

9. Valg til diverse udvalg

10. Eventuelt

Læs mere

Sidste nyt

Sidste nyt

31.01.23

Husk generalforsamling d. 09.02.23 kl. 19 i klubhuset - vel mødt. 

Vi har lavet lidt ændringer til holdene, de involverede har fået besked. 

Vi har midlertidigt nedlagt hold 1 torsdag kl. 16.00, da mange ikke kan nå det pga. arbejde. Vi har desuden nedsat voksenholdet som det er kendt. Det er nu blevet et mixhold, som allerede er fyldt godt op. 

Men vi kan tilbyde 2 pladser tirsdag kl. 17.30 som eventtilmelding på samme måde som det tidligere voksenhold. Se under events om der er plads.

 

18.01.23 Godt nytår

Undervisere/undervisning

Stine Skotte har overtaget begynderhold og det ene mixhold fra december. 

Rikke er stoppet med voksenholdet fra 1. januar. Da der ikke har været tilslutning til voksenhold på det seneste, er voksenholdet omdannet til et mixhold med tilmelding via events for en måned ad gangen. Her kan alle øvede ryttere tilmelde sig, hvis de vil ride lidt mere en måned eller hvis det bare passer bedre. Hesteønske aftales på dagen.

Fra uge 3 overtager Sarah Hansen undervisningen om torsdagen. 

Vi har også sagt farvel til Julie, som har undervist i spring, springholdet overtages igen af Bjarne.

Der er en enkelt ledig plads på begynderhold tirsdag, og der er lidt pladser på torsdagshold øvet kl. 16. Hvis du ønsker en plads, skal du sende en sms til 21409878.

 

Der trækkes kontingent i januar

Det højere beløb som er trukket for januar skyldes kontingent, som betales et år ad gangen.

 

Sommerridelejr

Der kan tilmeldes sommerridelejr både lille og store ridelejr via events fra d. 20.01.23 kl. 20. Der vil blive rift om pladserne på store ridelejr, hvor der kun er 8 pladser.

 

Alf

Alf takker af fra tro tjeneste som elevhest omkring 1. marts. Vi leder efter en afløser udover Candy.

 

25.11.22

Der er ingen ledige pladser for tiden.

Du kan tilmelde til stævne både i spring og dressur under events. 

 

02.10.22

Vi har købt ny hest, den smukke tinker Candy Girl, som i øjeblikket er i tilridning - hun har et helt fantastisk sind, og det er en hest, vi regner med bliver særdeles populær. Købet af Candy er støttet af Nordea-fonden.

Vi har desværre ikke kunnet få en ny stævnedato i efteråret - næste stævne er i starten af december.

Til gengæld laver vi et brag af en aktivitetsdag som et kursus tilpasset elevens niveau - der kommer mere om det senere.

Der er to ledige pladser på begynderhold fra oktober 2022. Kontakt Charlotte Madsen, sms 2140 9878 hvis det har interesse.

Der er i øjeblikket inden ledige parter eller eneste ledige plads på springhold er på Fie, som kræver rutineret rytter.

Vi søger stadig undervisere - kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret. 

 

Undervisere: 

Mandag: Anna Bonde

Tirsdag: Stine Skotte

Tirsdag: Mixhold Stine Skotte og passerhold Charlotte Madsen 

Onsdag: Bjarne

Torsdag: Sarah Hansen
 

Vil du begynde til ridning: Du kan kontakte kassereren Charlotte Madsen på sms. 

Der er plads på springholdet onsdag på egen hest.

Problemer ved eventtilmelding eller shoppen: Der fremkommer fejl inden betaling i shoppen, hvis man anvender emoji.

 

Bestyrelsen: 

Bestyrelsen er ændret pr. 11.05.22:

Formand: Iben Bloch Johansen

Næstformand: Kristine Trojel

Kasserer: Charlotte Madsen

Sekretær: Lisbeth Søndergaard

Medlem: Anne Kristensen

1. suppleant: Yasmin Holm

2. suppleant: Oana Toma

Undervisere:

Stald BM har ansat Anna Bonde og Julie, som I vil møde i stalden, og nogle af jer vil blive undervist af dem.

 

 

 

 

Læs mere

Find os her

Adresse

Smedevej 21, 7620 Lemvig

Telefon

000000000