Der er ingen undervisning i skolernes ferie (Lemvig Kommune)

2024

Lukket i vinterferien uge 7 2024

Lukket i påskeugen 2024 (5 dage)

Lukket i sommerferien lørdag 29.06.24 til 11.08.24

Lukket i efterårsferien uge 42 2024

Lukket i juleferien 21.12.24 til 05.01.25

Lukket i vinterferien uge 7 2025

Lukket i påskeugen 2025 (5 dage)

Der gives ikke refusion af betaling for undervisning, hvis undervisningsdagen falder i en planlagt ferie eller på en helligdag.

 
OBS!
Det vil i lukkedagene dog stadig være muligt at benytte sig af faciliteterne i klubben, så længe der benyttes gyldigt ridehuskort (kan købes under tilmeldingsfanen), og staldens åbningstider overholdes. Se tiderne under fanen: Åbningstider.