Dagsorden for generalforsamling

26-01-2023

 

Dagsorden ved generalforsamling d. 9.2.2023

Kl. 18.00 Spisning for tilmeldte - obs tilmelding til Iben på 61744186 senest 2/2/2023

Kl. 19.00 Officiel generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent og priser

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

- Næstformand Kristine Trojel Christensen (Modtager genvalg)

- Kassere Charlotte Madsen (Modtager genvalg)

- Sekretær Lisbeth Søndergaard Sørensen (Modtager ikke genvalg)

- Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- Yasmin Holm

- Ona Toma

8. Valg af revisorer

9. Valg til diverse udvalg

10. Eventuelt