Opstaldning

Rom Rideklub råder ikke over bokse til opstaldning. 

Kontakt Helle Larsen på tlf. 2325 9560 ang. opstaldning. 

Hvis du har brug for at leje en boks til Rom Rideklubs arrangementer, skal du også kontakte Helle Larsen. 

Som opstalder bedes man respektere klubbens undervisningstider, hvor hallen er lukket for opstaldere og udefrakommende ryttere. Se undervisningsplanen her og ligeledes bedes man respektere de generelle åbningstider. Som opstalder bedes man efterkomme sikkerhedsreglementet.

Det er desuden et krav fra DRF at der informere om korrekt adfærd ved færdsel i naturen til hest