Ryttermærker

Som klub under Dansk Rideforbund tilbyder Rom Rideklub undervisning i ryttermærkerne. Mærkerne er en fast del af uddannelsen af vores helt nye ryttere, og teoriundervisningen på begynderholdet er bygget op omkring disse. De 3 basis ryttermærker udbydes løbende, når der ryttere til dette. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte aktivitetsudvalget eller betyrelsen.

Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse for alle ryttere. Uddannelsen lærer rytteren at sikkerheden altid skal komme først, og uddannelsen bør være en naturlig del af alle rytteres uddannelse.

 

De overordnede mål for ryttermærkeuddannelsen er:

at rytteren kan omgås hesten sikkerhedsmæssigt og etisk forsvarligt
at rytteren selvstændigt og forsvarligt kan forestå hestens røgt og pleje
at rytteren får en kontinuerlig uddannelse på et fagligt korrekt grundlag.

 

Læs mere her